En vy i Sandudden före och efter

Kanalen är ursprungligen en nedsänkt fåra där gruset och sanden forslades ut till pråmarna vid Södran. Denna fåra grävdes djupare av NCC för att föra Mälarvattnet in till den utgrävda dammen.

DSCN1930WPC2007-04-01 - Kopia (2)17
Här gräver man fram en kanal i v Sandudden som skall sammanlänkas med den utgrävda dammen längre in. Bild från 2007-04-01.
DSCN1928WPC2007-04-0117
Tidigare fanns här en promenadstig i kröken av kanalen som man avlägsnade. Diket man använde att forsla grus i fördjupades och Mälarens vatten släpptes igenom. Bilden är från 2007-04-01.
DSCN2321WPC2007-10-20 - Kopia12
Så här såg det ut innan man börjat bygga i v Sandudden. Kanalen fram till den utgrävda dammen är klar och bron är på plats 2007-06-26. Bilden från 20 okt 2007.
DSCN2906 WPC2009-10-30ok
2009-10-30 är kanalen och dammen etablerade och sandåsen Åsbranten bebyggd.
DSCN6515 WPC2014-10-31ok
Området vid Sanduddsvägen och norr därom är byggt. Bilden från 2014-10-31.
20160204_111459WPC2016-02-04
2016-02-04 är även den norra sandåsen utbyggd med vägen Tallåsen.