Sandtaget i Sandudden

Beläget på en av rullstensåsarna som bildades när inlandsisen smälte undan har Sanduddsområdet under lång tid nyttjats som grustäkt. (På andra sidan Ekerövägen finns fortfarande en öppen grustäkt.)

Långt in på 1900-talet hämtade man grus och sand från Sandudden till Stockholm stad, och forslade på sandpråmar dragna av bogserbåtar som utgick från Södran, den nuvarande badplatsen.

Spår från verksamheten vid grustäkten ser man vid det konstgjorda klapperstensfältet Kattskallefältet som består av rullstenar som blivit över från grustäkterna.

20150714_093439760pxpm

Sanduddens kanal är ursprungligen en nedsänkt fåra där gruset och sanden forslades ut till pråmarna. Denna fåra grävdes djupare av NCC för att föra Mälarvattnet in till den utgrävda dammen.

20151011_094912760pxpm