Historiska kartor över Ekerö och Mälaren

När man i våra dagar med endast ett par klick kan zooma in huset man bor i på Google Maps i satellitperspektiv kan det kanske vara intressant att sända pionjärerna inom kartografin i Sverige en tanke. Idag är det väl för övrigt nästan bara orienterare som använder ”riktiga” kartor.

De kartor som ritades på 1500- och 1600-talen gjordes i så liten skala att man inte fick plats med så mycket mer än landskapsnamnet. Mälaren blev dokumenterad ‘på karta’ betydligt senare än i andra historiska källor. Anledningen till att det fanns så få kartor utförda berodde bl a  på att det var risk att de skulle kunna hamna i orätta händer under krigstid.

Gripenhielms_Mälarkarta_kopia_1690,_Östra_Mälaren
Detalj från 1690 års kopia av Gripenhielms Mälarkarta

Den äldsta kartan hittade man först år 1963 – Andreas Bureus karta över Mälaren (ca 1613/14) – på ett antikvariat i Holland eller Schweiz (olika uppgifter finns). Denna karta visar Mälaren någorlunda riktigt. Skalan är 1:1,3 milj. Det fanns inte plats för särskilt många namn, varför man gjorde nummerhänvisningar till platser på kartan. Det är framför allt hydrografin, dvs sjöarna som blivit hyggligt återgivna, medan landområdena stämmer sämre med verkligheten.

Fortsätt läsa ”Historiska kartor över Ekerö och Mälaren”