Jungfrusund från sågverk med brygga till modern marina och ”skärgårdsstad”

Jungfrusund har varit en båthamn sedan långt tillbaka. En gång fanns en ångbåtsbrygga här med sjöfart till och från Stockholm. Från slutet av 1800-talet till en bit in på 1900-talet låg det ett sågverk här. Det var ångdrivet och på Gällstaö intill fanns kolmilor som försåg sågverket med energi. Fortsätt läsa ”Jungfrusund från sågverk med brygga till modern marina och ”skärgårdsstad””