Om Ekerö kommun

Ekerö kommun tillhör Stockholms län. Centralorten är tätorten Ekerö belägen på Ekerön och ligger i landskapet Uppland. Mälaröarna är samlingsnamnet för 140 öar, kobbar och skär i östra Mälaren. De största öarna är Lovö, Ekerö, Helgö, Munsö, Adelsö, Björkö och Färingsö.

– Arealen är ca 385 kvadratkilometer.
– Folkmängd den 31 mars 2017 var 27 445 invånare.

– Länsväg 261 från Brommaplan till tätorten Ekerö.
– Tillhör Solna domsaga.
– Skattesats 19,25

Faktauppgifter i detta inlägg är hämtat från Ekerö kommuns hemsida, SCB, Trafikverket och Wikipedia